Co to jest CIT i kto płaci?

Podatek CIT to rodzaj podatku dochodowego pobieranego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą i to niezależnie od sposobu ich powstania.

Ustawa o podatku dochodowym czytelnie określa, kto jest zobligowany do płacenia podatku CIT:

 • osoby prawne – jednostki powołane do określonych celów i które są uznawane za odrębne podmioty, mowa tu głównie o przedsiębiorstwach, spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy spółkach kapitałowych;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – z wyłączeniem spółek osobowych. W tej grupie płatnikami podatku CIT będą spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terenie RP. Spółki osobowe nie podlegają pod obowiązek płacenia podatku CIT;
 • podatkowe grupy kapitałowe – grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, mające osobowość prawną i funkcjonujące w związkach kapitałowych;
 • spółki niemające osobowości prawnej, ale mające siedzibę lub zarząd w innym kraju – jednakże tylko wtedy, gdy prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawnej podlegające opodatkowaniu całości swoich dochodów, bez względu na miejsce jego osiągnięcia.

Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie organizacje posiadające status osób prawnych mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienia podmiotowe w tym zakresie dotyczą:

 • funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy emerytalnych,
 • organizacji pożytku publicznego,
 • organizacji kościelnych,
 • spółek prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Obowiązek podatkowy podatku CIT, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, można podzielić na:

 • nieograniczony – podlegają mu podatnicy mający siedzibę i zarząd firmy na terenie RP. Wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku od całości osiągniętego dochodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia;
 • ograniczony – podlegają mu podatnicy niemający siedziby i zarządu na terenie RP. W takim przypadku opodatkowanie dochodów dotyczy tylko tych dochodów, które uzyskane były na terenie Polski.

Od czego płaci się podatek CIT?

Zasadniczo podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, płaci się od osiągniętych dochodów, niezależnie z jakich źródeł zostały pozyskane przychody. Dochód to zatem nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Zupełnie odwrotną sytuacją jest wykazanie straty, co oznacza, że w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodu były wyższe niż sam przychód. W takim przypadku podatnik może obniżyć swój dochód o wysokość straty przez kolejne 5 lat podatkowych. Ważne jest jednak, by wysokość obniżenia nie nie przekroczyła 50% straty.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość opodatkowania podatkiem CIT przychodów:

 • przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, np.: dywidend;
 • przychodów zagranicznych z należności licencyjnych, czyli np.: odsetek.
 • Wysokość podatku CIT

Podatek od osób prawnych oblicza się na podstawie dwóch stawek:

19% – to stawka podstawowa, obowiązująca każdy podmiot podlegający opodatkowaniu CIT;
15% – to stawka, która obejmuje wszystkich małych podatników oraz tych, którzy rozpoczynają działalność.
Prócz powyższych stawek w podatku dochodowym CIT obowiązują również inne stawki, które z kolei stosowane są do:

 • dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce – 19%;
 • odsetek – 20%;
 • należności licencyjnych – 20%;
 • usług niematerialnych – 20%.

Zwolnienia przedmiotowe od podatku CIT

Należy pamiętać, że podatek CIT nie dotyczy wszystkich rodzajów działalności, nawet w sytuacji, gdy jest ona prowadzona przez osobę prawną lub inną jednostkę podlegającą przepisom. Wówczas mówi się o tak zwanych zwolnieniach przedmiotowych, które dotyczą:

 • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej;
 • przychodów z gospodarki leśnej;
 • przychodów wynikających z czynności, niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 • przychodów przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.

Bądź pierwszy, by skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × 1 =